PUBLIKÁCIE A KNIHY

I. KNIHY

II. PUBLIKÁCIE SLOVENSKÉHO VZDELÁVACIEHO CENTRA MARGARÉTKA V PARÍŽI, FRANCÚZSKO

Autorka: Zuzana Fodorová Na vyžiadanie u autorky: zfodorova@yahoo.com

VZDELÁVACIE CENTRUM MARGARÉTKA, PARÍŽ, FRANCÚZSKO

Zuzana Fododrová vedie Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka v Paríži, Francúzsko

"Som jazykárka, už vyšše dvadsať rokov učím angličtinu ako cudzí jazyk (pracovala som so slovenskými tínedžermi na gymnáziu, anglickými deťmi na dvoch súkromných školách vo Veľkej Británii, francúzskymi deťmi, tínedžermi a dospelými) a za posledných päť rokov so slovenskými zahraničnými deťmi vo Francúzsku ; so slovenčinou ako materinským a druhým jazykom (L 2.)

Som matkou dvoch plne bilingválnych detí (7 a 5 ročných.) Pod pojmom plne bilingválnych myslím ich slovenčinu, ktorú majú ako aktívny jazyk, či už pri komunikácii so mnou alebo medzi sebou."

Mám bilingválne dieťa, prvá pomoc pri bilingvalizme v rodinách

VLASTIVEDA

Praktická príručka pre učiteľov

Slovenčina ako materinský jazyk a L2 (slovenčina ako druhý jazyk)

Ukážky z vyučovania

Dvaja valasi- prezentácia

Prešovský kraj- Poloniny

Bratislavská kraj

Trnavská kraj

Trnavský kraj II

Trnavský kraj III

Trenčianský kraj

Žilinský kraj

Žilinský kraj II

SLOVENČINA

Praktická príručka pre učiteľov

Slovenčina ako materinský jazyk a L2 (slovenčina ako druhý jazyk)

LITERATÚRA
Praktická príručka pre učiteľov

Slovenčina ako materinský jazyk a L2 (slovenčina ako druhý jazyk)