PUBLIKÁCIE A KNIHY

I. KNIHY

II. UNIVERZITA MATEJA BELA - popis publikácií UMB info ....

III. SAS - UNIVERZITA KOMENSKÉHO

IV. DESK - DVOJJAZYČNÁ LITERATÚRA PRE DETI

webová stránka: https://deskliteratur.at/

kontakt: desk.buecher@gmail.com

V projekte ide o dvojjazyčné jazykové vzdelávanie detí od 2 do 8 rokov spojené so šírením slovenskej literárnej tvorby v nemecky hovoriacich krajinách.

VIAC INFORMÁCIÍ

V. PUBLIKÁCIE SLOVENSKÉHO VZDELÁVACIEHO CENTRA MARGARÉTKA V PARÍŽI, FRANCÚZSKO

Autorka: Zuzana Fodorová Na vyžiadanie u autorky: zfodorova@yahoo.com

VZDELÁVACIE CENTRUM MARGARÉTKA, PARÍŽ, FRANCÚZSKO

Zuzana Fododrová vedie Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka v Paríži, Francúzsko

"Som jazykárka, už vyšše dvadsať rokov učím angličtinu ako cudzí jazyk (pracovala som so slovenskými tínedžermi na gymnáziu, anglickými deťmi na dvoch súkromných školách vo Veľkej Británii, francúzskymi deťmi, tínedžermi a dospelými) a za posledných päť rokov so slovenskými zahraničnými deťmi vo Francúzsku ; so slovenčinou ako materinským a druhým jazykom (L 2.)

Som matkou dvoch plne bilingválnych detí (7 a 5 ročných.) Pod pojmom plne bilingválnych myslím ich slovenčinu, ktorú majú ako aktívny jazyk, či už pri komunikácii so mnou alebo medzi sebou."

Mám bilingválne dieťa, prvá pomoc pri bilingvalizme v rodinách

VLASTIVEDA

Praktická príručka pre učiteľov

Slovenčina ako materinský jazyk a L2 (slovenčina ako druhý jazyk)

Ukážky z vyučovania

Dvaja valasi- prezentácia

Prešovský kraj- Poloniny

Bratislavská kraj

Trnavská kraj

Trnavský kraj II

Trnavský kraj III

Trenčianský kraj

Žilinský kraj

Žilinský kraj II

SLOVENČINA

Praktická príručka pre učiteľov

Slovenčina ako materinský jazyk a L2 (slovenčina ako druhý jazyk)

LITERATÚRA
Praktická príručka pre učiteľov

Slovenčina ako materinský jazyk a L2 (slovenčina ako druhý jazyk)

Príspevok o grafomotorickej príručke na KONGRESE PEDAGÓGOV ISEIA 2021 - LINKY na ostatné príspevky KONGERSU 2021

Predstavenie projektu - grafomotorických písaniek, leporela, českej verzie, Moje prvé čítanie - na zoom stretnutí učiteliek ISEIA 31.10.2021

VI. PUBLIKÁCIA GRAFOMOTORICKÁ PRÍRUČKA

Grafomotorické písanky

I. časť: Veľké písmená slovenskej abecedy

II. časť: Malé písmená slovenskej abecedy

Cena: 14 eur za ks I. diel

Cena: 14 eur za ks II. diel

Pripravuje sa:

- české grafomotorické písanky: I. Veľké písmená II. Malé písmena

- Leporelo slovenská abeceda s básničkami

- Leporelo česká abeceda s básničkami

- Moje prvé čítanie

kontakt na autorku: jela.harbin@gmail.com

JELA HARABIN, TALIANSKO

28.marca 2021 na stretnutí učiteľov slovenského jazyka vo svete sme avizovali tvorivú prácu na sérii doplnkových učebníc slovenského jazyka pre bilingválne deti v zahraničí.

Autorka kníh Jela Harbin, zakladateľka asociácie Tatra v Neapole s jej terajšou predsedníčkou Zuzanou Pengue z Caserty, obidve učiteľky slovenského jazyka, sformovali odborný tvorivý tím na vydanie trojčlennej doplnkovej učebnice, ktorá sa skladá z Leporela, obrazová hláska-fonéma, Grafomotorickej písanky, kresba a písaná forma grafémy a Môjho prvého čítania.

Grafomotorická písanka, kreslenie pre deti obrazu a formy hlások vznikla a vytlačila sa v nízkom náklade. Súčasne so slovenskou grafomotorickou písankou vzniká aj česká grafomotorická písanka za podpory českej asociácie BOHÉMIA v Neapole za vedenia Heleny Schwarzovej z Českej školy bez hranic. Obidve grafomotorické písanky a vznikajúce Leporelo bude predstavené na Stretnutí učiteľov organizované v programe ISEA 31.októbra 2021 cez Zoom stretnutie.

Helena Schwarzová, TALIANSKO

Skoro 30 let žiji v Neapoli a od začátku jsem se snažila udržovat úzký kontakt s mým rodným místem a jazykem. Štastnou náhodou jsem získala místo na honorárním konzulátě České republiky a i díky tomu, jsem mohla zorganizovat několik akcí pro krajanky. V roce 1999 jsme založily (čtyři české krajanky) česko-italský kulturní spolek Bohemia s cílem probudit a prohloubit zájem italského publika o českou a slovanskou kulturu a tradice; umožnit česká setkání a podpořit krajanky ve výchově a výuce českého jazyka jejich česko-italských dětí.

V říjnu 2010 jsem v Neapoli založila první českou školu v Itálii. Jsem vystudovaná učitelka, proto jsem i oba mé syny učila nejen česky mluvit, ale i českou gramatiku. Oba úspěšně vystudovali základní školu v Praze, samozřejmě vedle pravidelné školní docházky italských škol v Neapoli. Chtěla jsem tuto možnost nabídnout i ostatním českým maminkám, které žijí v Neapoli a okolí. Teď je to již 12.rok, co česká škola funguje. Vyučování máme v neděli dopoledne, od covidu střídáme vyučování online s prezenčním. Ač je naše škola malá (12 žáků), máme žáčky od předškolní výchovy až po 9.třídu.