PROJEKTY

VITAJTE NA STRÁNKACH ISEIA

STRÁNKACH S INFORMÁCIAMI PRE SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE CENTRÁ V ZAHRANIČÍ

AKTUÁLNE SÚŤAŽE:

ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

- je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí

- vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli

na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí viacej info ....

NAŠI PARTNERI:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/
https://fphil.uniba.sk/sas/
https://cdv.uniba.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/
http://www.rtvs.sk/