ISEIA  - International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier 

 Medzinárodná asociácia ISEIA:  je  dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier,  ktoré pôsobia  v zahraničí 

Medzinárodný  inštitút  ISEIA:  zabezpečuje vzdelávanie učiteľov slovenčiny, spoluprácu s inštitúciami,  realizuje publikačnú činnosť a rieši otázky vedy a výskumu v oblasti vzdelávania detí 

viacej info ....         

VITAJTE NA STRÁNKACH ISEIA 

STRÁNKACH S INFORMÁCIAMI 

PRE  SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE

 CENTRÁ V ZAHRANIČÍ  

1. ASOCIÁCIA ISEIA 

2. INŠTITÚT ISEIA -  2.1. CENTRUM VZDELÁVANIA 

2. INŠTITÚT ISEIA - 2.2. CENTRUM VEDY A VÝSKUMU

2. INŠTITÚT ISEIA - 2.3. PUBLIKAČNÉ CENTRUM 

TO SME MY - ISEIA 

2022

2021

2020 

NAŠI PARTNERI - SPOLUPRÁCA: 

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/
https://fphil.uniba.sk/sas/
https://cdv.uniba.sk/