KALENDÁR 2021-22

súťaže - projekty - termíny - online aktivity centier - školenia

SEPTEMBER

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 7.9.2021 17:00 SEČ

UTOROK 14.9.2021 17:00 SEČ

UTOROK 21.9.2021 17:00 SEČ

UTOROK 28.9.2021 17:00 SEČ

ZOOM stretnutie učiteliek

NEDEĽA 26.9.2021 o 20:00 SEČ

Jela HARABIN a Zuzana VRANÁKOVÁ, Associazione Tatra, Taliansko, Grafomotorická učebnica - písanka pre deti v zahraničí

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26.9. - 10.10. 2021

OKTÓBER

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26.9. - 10.10. 2021

Kreslo pre hosťa

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 5.10..2021 17:00 SEČ

UTOROK 12.10.2021 17:00 SEČ

UTOROK 19. 10.2021 17:00 SEČ

NOVEMBER

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK

Kreslo pre hosťa

DECEMBER

  1. - 14.12.2021 ADVENTNÝ KALENDÁR

JANUÁR


FEBRUÁR

Deň materinského jazyka

MAREC

1.3. - 31.3. 2021 Marec - mesiac knihy

APRÍL


MÁJ

3.5.2022 DEŇ SLNKA

JÚN


JÚL


AUGUST


KRESLO PRE HOSŤA

  • Literárne okienko

  • Hudobné okienko