KALENDÁR 2022 - 23

súťaže - projekty - termíny - online aktivity centier - školenia 

APRÍL 2023

Zasadnutie Školskej komisie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahrničí

T: 5.4.2023

1. kolo: školské do 15.4.2023

 viac info v časti SÚŤAŽE

Marcové projekty

 viac info v časti SÚŤAŽE

T: 15.4.2023

TVORBA KNIHY 

2. výtvarné kolo 21.4.2023

 viac info v časti SÚŤAŽE

MÁJ 2023

3.5.2023  DEŇ SLNKA  viac info v časti SÚŤAŽE

20.5.2023  DEŇ VČIEL  viac info v časti SÚŤAŽE

25.5.2023  ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV II.  

viac info v časti SÚŤAŽE

25.5.2023  SUPER SLOVÁCI 

 viac info v časti SÚŤAŽE

25.5.2023  SLOVENSKO A LIPA  

viac info v časti SÚŤAŽE

25.5.2023  ROK NA DEDINE 

 viac info v časti SÚŤAŽE

2. kolo: územie do 31.5.2023

3. kolo celosvetové 

 viac info v časti SÚŤAŽE

JÚN 2023

 DIVADLO DO OBÝVAČKY - celoročný projekt

viac info v časti SÚŤAŽE

 SLOVENČINA MOJA _- celoročný projekt 

viac info v časti SÚŤAŽE

Hudobná trieda 

viac informácií...

ARCHÍV - KALENDÁR 2022 - 2021

súťaže - projekty - termíny - online aktivity centier - školenia 

KRESLO PRE HOSŤA

FEBRUÁR

T: 28.2.2023  viac info v časti SÚŤAŽE

JANUÁR 23

PORADA MŠVVaŠ

27.1.2023 Koordinačná porada Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

TVORBA KNIHY 

JANUÁR 23

PORADY ISEIA

Porada k príprave II. ročníka Olympiády v slovenčine 

MÁJ 22

20.5.2022 DEŇ VČIEL  viac info v časti SÚŤAŽE

Súťaže:  MÚZA 2021  

ÚZEMNÉ KOLÁ: do 31.5.2022

CELOSVETOVÉ KOLO v júni

MATICA SLOVENSKÁ 

info v časti SÚŤAŽE

29.5.2022 od 20:00 - 22:00 hod. 

ZOOM pravidlné stretnutie učiteliek ISEIA: Téma: Program stážistiek pre slovenské školy a vzdelávacie centrá  LINK

JÚN 22

5.6.2022 ZDRAVICA PRE Ingu Slaninkovú - natočiť a zaslať videopozdrav

Súťaže:  MÚZA 2021  

CELOSVETOVÉ KOLÁ v júni

20.-24.6.2022 8:30 - 13:30

INFO TU

23.6.2022 15:00 - 17:30 hod. S učieteľkami na káve LINK

26.6.2022 od 20:00 - 22:00 hod. 

ZOOM pravidlné stretnutie učiteliek ISEIA: Téma: Vyhodnotenie súťaží ISEIA a výmena skúseností  LINK

PRÁZDNINY 22

Letné detské tábory ÚSŽZ 

SEPTEMBER 22 

OKTÓBER 22

NOVEMBER 22

Stála konferencia ÚSŽZ

28. a 29. 10.2022

viac info.... 

DECEMBER  22

ONLINE SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ VIANOCE 

viacej info....

ADVENTNÝ KALENDÁR ZVONČEK 

T: 31.01.2023

viac info...

HRY HLÁSKOVO 

nedeľa 11.12.2022 o 20:00 

ZOOM stretnutie učiteliek ISEIA  -  viac info....

O MODROTLAČI

pondelok 19.12.2022 o 19:00 

ZOOM stretnutie učiteliek ISEIA  - viac info....

Hudobná trieda 

viac informácií...

JANUÁR 22

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko  Anglicko 

UTOROK 11.1.2022 18:00 SEČ

UTOROK 18.1.2022 18:00 SEČ

UTOROK 25.1.2022 18:00 SEČ

Súťaže:  MÚZA 2021  

S učiteľkami na káve - metodické školenie pre učiteľov - online: 

viac INFO

FEBRUÁR 22

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko  Anglicko 

UTOROK 1.2.2022 18:00 SEČ

UTOROK 8.2.2022 18:00 SEČ

UTOROK 22.2.2022 18:00 SEČ

Súťaže:  MÚZA 2021  

ŠKOLSKÉ KOLÁ: do 15.4.2022

10.2.2022 SAS - metodické stretnutie viac INFO

METODICKÁ PRÍRUČKA  - adresu na doručenie doplniť v dotazníku: INFO

Deň materinského jazyka 

Termín: do 28.2.2022

Zapojte sa do súťaží 

MAREC 22

1.3. - 31.3. 2021 Marec - mesiac knihy 

Súťaže:  MÚZA 2021  

ŠKOLSKÉ KOLÁ: do 15.4.2022

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA 

KNIHA: VÝTVARNE KOLO 

Termín: 27.03.2022 

ONLINE KONGRES VIACJAZYČNOSTI 21.-24.3.2022  

APRÍL 22

Súťaže:  MÚZA 2021  

ŠKOLSKÉ KOLÁ: do 15.4.2022

Veľkonočné sviatky - pracovné listy 

20.4.2022 9:00 - 12:00 - Zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ 

20.4.2022 - 15:00 - 18:00 STRETNUTIE učiteliek v Bratislave 

24.4.2022 - 20:00 - 22.00 ZOOM STRETNUTIE UČITELIEK

28.4.2022 15:00-17:30

S UČITEĽMI NA KÁVE

30.4.2022 DEŇ SLNKA 

viac info v časti SÚŤAŽE

20.5.2022 DEŇ VČIEL  viac info v časti SÚŤAŽE

SEPTEMBER 21 

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko  Anglicko 

UTOROK 7.9.2021 18:00 SEČ

UTOROK 14.9.2021 18:00 SEČ

UTOROK 21.9.2021 18:00 SEČ

UTOROK 28.9.2021 18:00 SEČ

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

26.9. - 10.10. 2021 

OKTÓBER 21

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

26.9. - 10.10. 2021 

ISEIA MÚZA 2022

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko  Anglicko 

UTOROK 5.10..2021 18:00 SEČ

UTOROK 12.10.2021 18:00 SEČ

UTOROK 19. 10.2021 18:00 SEČ

ZOOM stretnutie učiteliek 

NOVEMBER 21

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko  Anglicko 

UTOROK 

  Súťaže:  MÚZA 2021  

Termín: 11.11.2021

ANKETA - KORONA VO SVETE  

Termín: 20.11.2021

ŠKOLENIE S UČITEĽMI NA KÁVE 

25.11.2021 15:00 - 17:30 

SÚŤAŽ OKIENKO DO UMENIA 

Termín: 30.11.2021

Grafomotorická učebnica - písanka pre deti v zahraničí - objednávka u autorky

OBJEDNÁVKY 

Termín: 30.11.2021

mail: jela.harbin@gmail.com

Záznam zo ZOOMU:

PRIHLÁŠKY NA ŠKOLENIE

 k webu Hláskovo 

Termín do: 30.11.2021

DECEMBER 21

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko  Anglicko 

UTOROK 

  Súťaže:  MÚZA 2021  

ŠKOLENIE WEBOVÁ STRÁNKA HLÁSKOVO 

Termín: 3.12.2021 o 17:00 

Víkendová škola v Londýne organizuje online workshopy počas decembra, na ktoré sa môžu pridať krajania z celého sveta cez ZOOM

T: 4.12 -11. 12.-18.12.2021  REGISTRÁCIA

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: 

SUPER SLOVÁCI - ilustrácie žiakov do knihy 

Termín: 5.12.2021

VÝTVARNÁ A LITERÁRNA SÚŤAZ: VIANOCE 

Termín: 5.12.2021

SAS STRETRETNUTIE 

13.12.2021 od 16:00 

ONLINE ADVENTNÝ KALENDÁR 

Termín: 24.12.2021

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA 

KNIHA: LITERÁRNE KOLO 

Termín: 26.12.2021