KALENDÁR 2021-22

súťaže - projekty - termíny - online aktivity centier - školenia

JANUÁR

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 11.1.2022 17:00 SEČ

UTOROK 18.1.2022 17:00 SEČ

UTOROK 25.9.2022 17:00 SEČ

Súťaže: MÚZA 2021

S učiteľkami na káve - metodické školenie pre učiteľov - online:

viac INFO

FEBRUÁR

Deň materinského jazyka

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 1.2.2022 17:00 SEČ

UTOROK 8.2.2022 17:00 SEČ

UTOROK 22.2.2022 17:00 SEČ

Súťaže: MÚZA 2021

MAREC

1.3. - 31.3. 2021 Marec - mesiac knihy

Súťaže: MÚZA 2021

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA

KNIHA: VÝTVARNE KOLO

Termín: 27.03.2022

APRÍL

Súťaže: MÚZA 2021MÁJ

3.5.2022 DEŇ SLNKA

JÚN


JÚL


AUGUST


KRESLO PRE HOSŤA

  • Literárne okienko

  • Hudobné okienko

  • Okienko do umenia

KALENDÁR 2021

súťaže - projekty - termíny - online aktivity centier - školenia

SEPTEMBER 21

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 7.9.2021 17:00 SEČ

UTOROK 14.9.2021 17:00 SEČ

UTOROK 21.9.2021 17:00 SEČ

UTOROK 28.9.2021 17:00 SEČ

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26.9. - 10.10. 2021

OKTÓBER 21

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26.9. - 10.10. 2021

ISEIA MÚZA 2022

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 5.10..2021 17:00 SEČ

UTOROK 12.10.2021 17:00 SEČ

UTOROK 19. 10.2021 17:00 SEČ

ZOOM stretnutie učiteliek

  • 17.10.2021 20:00 SK času: Deti nepočkajú

  • 24.10.2021 20:00 SK času - webové prostredie HLÁSKOVO.

  • 31. 10.2021 20:00 SK ČASU: Jela HARABIN Grafomotorická učebnica

NOVEMBER 21

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK

Súťaže: MÚZA 2021

Termín: 11.11.2021

ANKETA - KORONA VO SVETE

Termín: 20.11.2021

ŠKOLENIE S UČITEĽMI NA KÁVE

25.11.2021 15:00 - 17:30

SÚŤAŽ OKIENKO DO UMENIA

Termín: 30.11.2021

Grafomotorická učebnica - písanka pre deti v zahraničí - objednávka u autorky

OBJEDNÁVKY

Termín: 30.11.2021

mail: jela.harbin@gmail.com

Záznam zo ZOOMU:

PRIHLÁŠKY NA ŠKOLENIE

k webu Hláskovo

Termín do: 30.11.2021

DECEMBER 21

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK

Súťaže: MÚZA 2021

ŠKOLENIE WEBOVÁ STRÁNKA HLÁSKOVO

Termín: 3.12.2021 o 17:00

Víkendová škola v Londýne organizuje online workshopy počas decembra, na ktoré sa môžu pridať krajania z celého sveta cez ZOOM

T: 4.12 -11. 12.-18.12.2021 REGISTRÁCIA

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ:

SUPER SLOVÁCI - ilustrácie žiakov do knihy

Termín: 5.12.2021

VÝTVARNÁ A LITERÁRNA SÚŤAZ: VIANOCE

Termín: 5.12.2021

SAS STRETRETNUTIE

13.12.2021 od 16:00

ONLINE ADVENTNÝ KALENDÁR

Termín: 24.12.2021

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA

KNIHA: LITERÁRNE KOLO

Termín: 26.12.2021