KALENDÁR 2022 - 23

súťaže - projekty - termíny - online aktivity centier - školenia

DECEMBER

ONLINE SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ VIANOCE

viacej info....

ADVENTNÝ KALENDÁR ZVONČEK

T: 31.01.2023

viac info...

HRY HLÁSKOVO

nedeľa 11.12.2022 o 20:00

ZOOM stretnutie učiteliek ISEIA - viac info....

O MODROTLAČI

pondelok 19.12.2022 o 19:00

ZOOM stretnutie učiteliek ISEIA - viac info....

Hudobná trieda

viac informácií...

PREČO MÁM RÁD ....

T: 28.2.2023

viac info....

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA V.

Tvorba knihy

T1: 31.1.2023

T2: 28.3.2023

Téma: Škola a život v nej

viac info....

JANUÁR

FEBRUÁR


KRESLO PRE HOSŤA

  • Literárne okienko

  • Hudobné okienko

  • Okienko do umenia

KALENDÁR 2022 - 2021

súťaže - projekty - termíny - online aktivity centier - školenia

MÁJ

20.5.2022 DEŇ VČIEL viac info v časti SÚŤAŽE

Súťaže: MÚZA 2021

ÚZEMNÉ KOLÁ: do 31.5.2022

CELOSVETOVÉ KOLO v júni

MATICA SLOVENSKÁ

  • literárna súťaž

  • vedecká konferencia

info v časti SÚŤAŽE

29.5.2022 od 20:00 - 22:00 hod.

ZOOM pravidlné stretnutie učiteliek ISEIA: Téma: Program stážistiek pre slovenské školy a vzdelávacie centrá LINK

JÚN

5.6.2022 ZDRAVICA PRE Ingu Slaninkovú - natočiť a zaslať videopozdrav

Súťaže: MÚZA 2021

CELOSVETOVÉ KOLÁ v júni

20.-24.6.2022 8:30 - 13:30

  1. turnus: LETNÉ ONLINE VZDELÁVANIE PRE DETI UMB BB

INFO TU

23.6.2022 15:00 - 17:30 hod. S učieteľkami na káve LINK

26.6.2022 od 20:00 - 22:00 hod.

ZOOM pravidlné stretnutie učiteliek ISEIA: Téma: Vyhodnotenie súťaží ISEIA a výmena skúseností LINK

PRÁZDNINY

Letné detské tábory ÚSŽZ

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

Stála konferencia ÚSŽZ

28. a 29. 10.2022

viac info....


JANUÁR 22

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 11.1.2022 18:00 SEČ

UTOROK 18.1.2022 18:00 SEČ

UTOROK 25.1.2022 18:00 SEČ

Súťaže: MÚZA 2021

S učiteľkami na káve - metodické školenie pre učiteľov - online:

viac INFO

FEBRUÁR 22

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 1.2.2022 18:00 SEČ

UTOROK 8.2.2022 18:00 SEČ

UTOROK 22.2.2022 18:00 SEČ

Súťaže: MÚZA 2021

ŠKOLSKÉ KOLÁ: do 15.4.2022

10.2.2022 SAS - metodické stretnutie viac INFO

METODICKÁ PRÍRUČKA - adresu na doručenie doplniť v dotazníku: INFO

Deň materinského jazyka

Termín: do 28.2.2022

Zapojte sa do súťaží


MAREC 22

1.3. - 31.3. 2021 Marec - mesiac knihy

Súťaže: MÚZA 2021

ŠKOLSKÉ KOLÁ: do 15.4.2022

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA

KNIHA: VÝTVARNE KOLO

Termín: 27.03.2022

ONLINE KONGRES VIACJAZYČNOSTI 21.-24.3.2022

APRÍL

Súťaže: MÚZA 2021

ŠKOLSKÉ KOLÁ: do 15.4.2022

Veľkonočné sviatky - pracovné listy

20.4.2022 9:00 - 12:00 - Zasadnutie Školskej komisie ÚSŽZ

20.4.2022 - 15:00 - 18:00 STRETNUTIE učiteliek v Bratislave

24.4.2022 - 20:00 - 22.00 ZOOM STRETNUTIE UČITELIEK

28.4.2022 15:00-17:30

S UČITEĽMI NA KÁVE

30.4.2022 DEŇ SLNKA

viac info v časti SÚŤAŽE

20.5.2022 DEŇ VČIEL viac info v časti SÚŤAŽE

SEPTEMBER 21

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 7.9.2021 18:00 SEČ

UTOROK 14.9.2021 18:00 SEČ

UTOROK 21.9.2021 18:00 SEČ

UTOROK 28.9.2021 18:00 SEČ

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26.9. - 10.10. 2021

OKTÓBER 21

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

26.9. - 10.10. 2021

ISEIA MÚZA 2022

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK 5.10..2021 18:00 SEČ

UTOROK 12.10.2021 18:00 SEČ

UTOROK 19. 10.2021 18:00 SEČ

ZOOM stretnutie učiteliek

  • 17.10.2021 20:00 SK času: Deti nepočkajú

  • 24.10.2021 20:00 SK času - webové prostredie HLÁSKOVO.

  • 31. 10.2021 20:00 SK ČASU: Jela HARABIN Grafomotorická učebnica

NOVEMBER 21

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK

Súťaže: MÚZA 2021

Termín: 11.11.2021

ANKETA - KORONA VO SVETE

Termín: 20.11.2021

ŠKOLENIE S UČITEĽMI NA KÁVE

25.11.2021 15:00 - 17:30

SÚŤAŽ OKIENKO DO UMENIA

Termín: 30.11.2021

Grafomotorická učebnica - písanka pre deti v zahraničí - objednávka u autorky

OBJEDNÁVKY

Termín: 30.11.2021

mail: jela.harbin@gmail.com

Záznam zo ZOOMU:

PRIHLÁŠKY NA ŠKOLENIE

k webu Hláskovo

Termín do: 30.11.2021

DECEMBER 21

ONLINE Výtvarné dielne Londýn Okénko Anglicko

UTOROK

Súťaže: MÚZA 2021

ŠKOLENIE WEBOVÁ STRÁNKA HLÁSKOVO

Termín: 3.12.2021 o 17:00

Víkendová škola v Londýne organizuje online workshopy počas decembra, na ktoré sa môžu pridať krajania z celého sveta cez ZOOM

T: 4.12 -11. 12.-18.12.2021 REGISTRÁCIA

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ:

SUPER SLOVÁCI - ilustrácie žiakov do knihy

Termín: 5.12.2021

VÝTVARNÁ A LITERÁRNA SÚŤAZ: VIANOCE

Termín: 5.12.2021

SAS STRETRETNUTIE

13.12.2021 od 16:00

ONLINE ADVENTNÝ KALENDÁR

Termín: 24.12.2021

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA

KNIHA: LITERÁRNE KOLO

Termín: 26.12.2021